Λίστα φωτογραφιών

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12/06/2020 ΔΗΜΟΣ
MagicFocus / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας.